Vad är övervikt?

Att en person är överviktig menas med att kroppsvikten överstiger den normala kroppsvikten och att det är ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas även fetma. Övervikt medför en stor ökad risk för sjukdomar och en människa med fetma riskerar att leva ett 10-15 år kortare liv.

Hur vet man om man är överviktig?

För att ta reda på om du är överviktig eller inte kan du räkna ut ditt BMI. Du räknar enkals ut ditt BMI genom att ta kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Med vår BMI-kalkulator kan du se hur du själv ligger till. 

  • Normalintervallet är ett värde mellan 18,5 och 25.
  • Värde över 25 definieras som övervikt.
  • Värde över 30 som fetma.
cm
kg

Ditt BMI är

Övervik innebär risker

Övervikt medför en ökad risk för sjukdomar redan vid BMI över 25. Dessa sjukdomar inkluderar hjärtkärlsjukdom och stroke, typ 2 diabetes, artros i lederna, sömnapnesyndrom samt ett flertal cancerformer. Detta sammantaget gör att en människa med fetma riskerar leva ett 10-15 år kortare liv. 

Den totala kostnaden för övervikt i världen har beräknats till ungefär 2 000 000 000 000 amerikanska dollar per år. En svårgreppad summa men det motsvarar totala kostnaden för rökning i världen per år, eller alla väpnade konflikter tillsammans.

Övervikt globalt följer länders ekonomiska utveckling, så fort ett land får det bättre avseende såväl tillgång på mat som bekvämligheter, så ökar problemen relaterade till fetma. I Sverige passerade vi 50 procentstrecket för övervikt i befolkningen redan år 2011.