Skip to Content

Välkommen till Aleris Obesitas Skåne

Aleris Obesitas Skåne i Malmö och Kristianstad bedriver offentligt finansierad sjukvård inom överviktskirurgi

Du som uppfyller regionens kriterier för offentligt finansierad överviktsoperation kan komma till oss på remiss från din läkare eller via en egenremiss. Då sker dina mottagningsbesök i Malmö men du opereras i Kristianstad. 

Gastric bypass och Gastric sleeve

Fetma är ett medicinskt tillstånd som kan leda till nedsatt livskvalité och en rad följdsjukdomar. Bra mat- och motionsvanor är basen i all behandling, men ibland räcker det inte som enskild behandlingsmetod. Då kan en överviktsoperation vara ett alternativ. Våra kirurger utför varje år över 1600 operationer vilket innebär att all vårdpersonal är mycket erfaren i omhändertagandet av denna patientgrupp.

Uppdrag av Region Skåne

Vår största uppdragsgivare är Region Skåne, men vi har också samarbete med ett flertal andra landsting. Vänd dig till din region/landsting för remiss.

 


Birgitta Trulsson

Anestesisjuksköterska

Malmö
Kristianstad

Petra Svensson

IVA sjuksköterska

Malmö
Kristianstad

Susanna Von Palffy

Enhetschef

Kristianstad

Yvette Ceasar

Operationssjuksköterska

Malmö
Kristianstad

Anna West

Undersköterska

Kristianstad

Anna Nordlund

Narkossjuksköterska

Malmö
Kristianstad

Back to top