För vårdgivare

Information till dig som arbetar med patienter som har genomgått eller kan vara aktuella för överviktskirurgi.

Svårt för patienter att lyckas gå ner i vikt på egen hand

Fetmakirurgins plats i dagens sjukvård kommer av att konservativ behandling av etablerad övervikt tyvärr ej är långsiktigt effektiv: Oddsen för en patient med mångårig övervikt att själv kunna banta ner sig till normalvikt och hålla denna i fem år är 3-5 procent.

Övriga patienter går successivt upp i vikt till åtminstone utgångsvikten. Detta beror inte på den överviktiges ”dåliga vanor”, utan har biologisk orsak; kroppens svälthormoner (ghreliner) motverkar svält (=bantning). Fetmakirurgi minskar svälthormonpådraget, patienten blir mindre hungrig efter operation, trots uttalad svält/viktnedgång.

Vår verksamhet

Modern fetmakirurgi är idag ett laparoskopiskt ingrepp, med kort sövnings- och immobiliseringstid. Detta minimerar de perioperativa komplikationerna.

Vårt team optimerar detta ytterligare i alla led; vi har medicinsk gastroenterolog, dietist och specialiserade sköterskor kopplade till den preoperativa mottagningen; ett mycket erfaret kirurgteam med stora operationsvolymer, två kirurgoperatörer i såret vid varje operation, specialiserad anestesi-/op- och postoperativ personal.

Vi har mycket låg komplikationsfrekvens samt Sveriges kortaste genomsnittliga operationstid (33 minuter). Våra centra bedriver aktiv klinisk forskning samt rapporterar till nationella kvalitetsregistret SOReg.

Vem är aktuell för överviktskirurgi?

Patienter med fetma som ej svarar på konservativ behandling, i synnerhet vid samtidig fetmarelaterad sjuklighet. Exempel på detta är typ 2 diabetes, hypertoni, hyperlipidemi, sömnapnesyndrom, artros, m.m.

Enbart BMI är ett trubbigt verktyg för patienturval, vi lägger stor tonvikt vid såväl comorbiditeter (enligt ovan) som personlig lämplighet. Exempelvis kan kirurgi vid typ 2 diabetes vara aktuellt från BMI 30 (primärt metabol kirurgi snarare än ”fetmakirurgi”). Viktigt är egen motivation, förmåga till god compliance med postoperativa rutiner.

Olika operationsmetoder

Gastric Bypass (GBP) innebär att man av den översta delen av magsäcken skapar en liten ficka till vilken tunntarmen kopplas. Till denna ficka passerar maten, medan resten av magsäcken är urkopplad. Magsaft och galla passerar via tolvfingertarm till tunntarmen.

Viktnedgången har tre mekanismer: liten magficka (restriktivt), urkopplad tarm (malabsorption) samt mindre ghrelinpådrag/hunger (hormonell effekt).

Operation med GBP leder i genomsnitt till en reduktion av 75-80% av övervikten, d.v.s. av vikt över BMI 25. Hälsovinsterna för patienten är stora (se bild nedan).

Gastric sleeve (SG) är en ren magsäcksförminskande operation, man kopplar ej om tarmen. Man går ned 50-80% av sin övervikt efter SG, dock är långtidsdata mer osäkra än vid GBP. Viktnedgången har två mekanismer vid SG: liten sleevemage (restriktivt) samt mindre ghrelinpådrag (hormonell effekt).

SG är något mindre effektiv för viktnedgång än GBP och lämpar sig generellt bäst vid BMI 30-40.

Privat eller offentlig patient

Vi tar emot privatbetalande patienter med ett BMI >30. Om du ska remittera en patient så behöver remissen gå via Region/Landsting. I Skåne skickar man den till kirurgen i Landskrona. Patienten kan önska i remissen att komma till oss på Aleris.

Om vårdgarantin inte uppfylls kan patienten efter det skickas vidare till oss på Aleris Obesitas Skåne. Här kan du läsa mer om att komma på remiss.

Lathund för kliniker

Vi har sammanställt en klinisk lathund avseende gastric bypass och gastric sleeve: Förstå-förskrivare.pdf