För vårdgivare

Information till dig som arbetar med patienter som har genomgått eller kan vara aktuella för överviktskirurgi.