Frågor och svar för vårdgivare

operation.jpg

Här svarar vi på de vanligaste frågorna som vi får från dig som arbetar med patienter som genomgått en gastric bypass eller gastric sleeve. Om du har andra frågor tveka inte att kontakta oss. Du kan också ladda ner vår lathund för kliniker.

Kan man ge övriga läkemedel på vanligt sätt efter en gastric bypass eller gastric sleeve?

Ja, det kan man i grunden. Man ska vara mer restriktiv med NSAID/ASA med tanke på mindre magsäck, ge samtidigt Omeprazolskydd vid behov av denna typ av läkemedel. Läkemedel som kan styras av labprovtagning (t.ex. Levaxin, vissa antiepileptika, m.m.), kan man med fördel göra någon extra labkontroll av första 6 månaderna postoperativt.

Vad ska man tänka på om patienten stått på hypertoni- eller diabetes typ 2-medicinering innan sin överviktsoperation?

Diabetesmedicineringen sätts ut vid operation och de allra flesta skrivs ut från avdelningen utan pågående behandling. Viktigt med regelbundna glukoskontroller första månaderna, vid behov får viss medicinering återinsättas (men det vanligaste är att det inte blir nödvändigt, >80% av gastric bypasspatienterna är ”botade” avseende behandlingsbehov).

-Avseende hypertonimedicinering kommer diuretika att pausas alt. sättas ut vid operation. Extra blodtryckskontroller första månaderna är lämpligt, ofta kan flera preparat dosminskas eller sättas ut.

Vad gör jag om jag skall handlägga en patient med sent debuterande bekymmer relaterade till sin överviktsoperation

Ta vanlig anamnes inklusive kartläggning av rutinerna för mat, dryck och vitaminer. Konsultera vid behov vår lathund. Om detta ej gör att man kommer vidare (och aktiv misstanke finns om att problemen kan vara relaterade till patientens gastric bypass eller sleeve): skriv en remiss till ditt landstings specialistmottagning för överviktskirurgi. Inom Region Skåne är detta kirurgmottagningen i Landskrona, inom Halland dito i Varberg, inom Kronoberg mottagningen i Växjö.

Vår enhet skulle behöva lära oss mer kring övervikt, operationerna och hur de skall handläggas åren efter operation. Finns det några utbildningsresurser att tillgå

Skicka oss ett mail med era önskemål! Vår medicinskt ansvarige gastroenterolog föreläser återkommande på såväl utbildningsdagar som på vårdcentraler om gastric bypass och gastric sleeve operationer.