Forskning Aleris Obesitas Malmö

forskning3028124-poster-p-dna-1024x576.jpg

Forskning om överviktsoperationerna gastric bypass och gastric sleeve är något som är viktigt för oss inom Aleris Obesitas. Hur gör vi den perfekta överviktsoperationen? Vilken kirurgisk teknik ger en gastric bypass med minst komplikationer? Hur ger vi patienterna smidigast möjliga vård före och efter sin magoperation?

Bättre med forskning

Vill vill hela tiden bli bättre. Sättet att komma vidare är att aktivt bedriva forskning inom vårt område, samt vara med i det nationella kvalitetsregistret SOReg. Detta gör oss ständigt lite skickligare på det vi gör – något vi hoppas även du kommer att tjäna på. En översikt över en del av våra studier finner du här nedan.

Long-Term Effects of Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass on Metabolic Syndrome in Patients with Morbid Obesity. SORD 2016;12(8):1449-1456.
Studien innefattar över 3000 överviktspatienter som är opererad vid Aleris Obesitas med en gastric bypass. Artikeln belyser den mycket goda effekten av operationen avseende sjukdomar som diabetes typ 2, högt blodtryck, högt kolesterol och sömnapné. De flesta patienterna blir botade kort tid efter sin operation.

Laparoskopisk gastrisk bypass ved ekstrem overvekt ved et privatsykehus. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 1, 2007; 127: 43–6.
Handlar om att man kan utföra överviktsoperationer vid ett privat sjukhus med hög kvalitet. Patientomsorg är en prioritet och resultaten är goda när behandlingen utförs av personal som har lång erfarenhet från den offentliga sjukvården.

High volume bariatric surgery in a single center: Safety, Quality, Cost-Efficacy and teaching aspects in 2000 consecutive cases. OBES SURG (2012) 22:158–166.
Handlar om hur ett stabilt tvärprofessionellt team och hög volym patienter til fetmaoperation med tiden gör behandlingen säkrare och bättre. Komplikationsfrekvensen blev lägre, vårdtid på sjukhuset kortare samtidigt som nya kirurger utbildades. Behandlingen blev också billigare.

Fast-track surgery for bariatric laparoscopic gastric bypass with focus on anaesthesia and peri-operative care. Experience with 500 cases. Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 1394–1399.
Handlar om hur man med stort antal patienter kan optimera anestesin (sövningen under operation) så att patienterna är så pigga som möjligt efter operationen och kan mobiliseras snabbt efter avslutad operation. Handlar också om hur man kan optimera logistiken i patientbehandlingen.

Management of suspected anastomotic leak after bariatric laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass. BJS 2014; 101: 417–423.
Ett stort material med 6030 patienter behandlade med gastric bypass för övervikt. Handlar om hur man bäst behandlar patienterna om det uppstår läckage. Med aggressiv och tidig kirurgisk behandling, samt V-sond i frånkopplade magsäcken, kan allvarliga konsekvenser av läckage begränsas.

Internal Hernia After Gastric Bypass: A New and Simplified. Technique for Laparoscopic Primary Closure of the Mesenteric Defects. J Gastrointest Surg (2012) 16:641–645.
Handlar om hur man kan förebygga den vanligaste allvarliga långtidskomplikationen efter gastric bypass –s.k. tarmvred (slitsherniering). Artikeln beskriver en speciell metod som vi har utvecklat för att stänga de två områden där tarmvred kan uppstå. Med denna metod reduceras risken för senare tarmvred med 75%.

Utfordringer etter RYGBP hos fertile kvinner. Kirurgen nr. 4, 2013: 279-282.
Översiktsartikel om hur man bäst kan hantera de problem som kan uppstå under graviditet hos kvinnor opererade med gastric bypass. Artikeln innehåller rekommendationer om vitamintillskott och uppföljning, samt hur eventuella komplikationer hanteras på bästa möjliga sätt.

Water with food intake dose not influence caloric intake after gastric bypass (GBPP): a cross-over trial. Obesity Surgery 2015;25:249-253.
Vi undersöker om mängden mat som äts vid en måltid blir större om man dricker vatten till maten (måltiden sköljs ned). Studien visar att om man dricker vatten till maten eller ej påverkar inte hur mycket man äter per måltid. (Ett spännande resultat som motsäger nuvarande praxis!)

Type 2-diabetes- en kirurgisk lidelse. Diabetes Forum 2008;3:22-26.
Översiktsartikel som belyser hur gastric bypass påverkar diabetes typ 2 hos överviktiga. Genomgång av de fysiologiska verkningsmekanismerna. 80% av patienterna som har diabetes typ 2 är fria från diabetesmediciner efter 2 veckor och 75% också efter 10 år. Vi framför hypotesen om att diabetes typ 2 är en kirurgiskt behandlingsbar sjukdom.

Type 2-diabetes- en kirurgisk lidelse. Diabetes Forum 2008;3:22-26.
Översiktsartikel som belyser hur gastric bypass påverkar diabetes typ 2 hos överviktiga. Genomgång av de fysiologiska verkningsmekanismerna. 80% av patienterna som har diabetes typ 2 är fria från diabetesmediciner efter 2 veckor och 75% också efter 10 år. Vi framför hypotesen om att diabetes typ 2 är en kirurgiskt behandlingsbar sjukdom.

Tensile strength after closure of mesenteric gaps in laparoscopic gastric bypass: Three techniques tested in a porcine model. Obes Surg 2013;23:320-324.
Handlar om tre olika sätt att stänga mesenteriella defekterna (slitsarna) för att förhindra inre herniering (tarmvred).

Gastric bypass with long alimentary limb or long pancreato-biliary limb-Long-term results on weight loss, resolution of co-morbidities and metabolic parameters. Obes Surg 2014;24:1595-1602.
Vi undersöker gastric bypass med två olika slynglängder (olika mycket tarm kopplas ur). Vi finner att om man kopplar ur 2 meter tarm (jämfört med 60cm vid standardoperation) så går patienterna ned mer i vikt och skillnaden i viktnedgång är fortsatt signifikant efter 7 år. Å andra sidan har gruppen med mer tarm urkopplad större risk att få brist på vitaminer/näringsämnen.

Mucosal glucagon-like peptide-1 and glucose-dependent insulinotropic polypeptide cell numbers in the super-obese human foregut after gastric bypass. Surgery for Obesity and Related Diseases 11 (2015) 1237–1247.
Artikeln handlar om hur standard gastric bypass jämfört med distal gastric bypass (med mer tarm urkopplad) har skillnader i tätheten av celler som producerar tarmhormoner efter respektive operation.

Preoperative nutrition and postoperative discomfort in ERAS settings: A randomized study in gastric bypass surgery. Obes Surg 2015; published online 26 August.
Arbetet handlar om att optimera förloppet de första 24 timmarna efter operationen (vårt s.k. ERAS-protokoll). Vi ser på smärta, illamående och trötthet efter operation, samt medicineringen mot detta. Vi ger patienterna proteinrik eller kolhydratrik vätska att dricka 2 timmar innan operationen och ser om detta har någon betydelse för det första dygnet efter operationen.

Intraabdominal pressure during laparoscopic Roux-en-Y Gastric bypass (RYGB) and patients’ postoperative discomfort: A randomized study. Obes Surg (2016).
Accepterad för publikation i januari 2016.

Oral vs. intravenous betamethasone for postoperative nausea: A double-blinded randomized study

Book chapter: Fast Track in Bariatric Surgery: Safety, quality, teaching aspects, logistics and cost-efficacy in 8000 consecutive cases. In: Minimal Invasive Bariatric and Metabolic Surgery. Principles and Technical Aspects. Eds. Lucchese M & Scopinario N. Springer 2015.
Handlar om hur man kan optimera fetmaoperationerna så att de blir så säkra och av så bra kvalitet som möjligt.

Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass with 2-metre Long Biliopancreatic Limb for Morbid Obesity: Technique and Experience with the First150 Patients. Obesity Surgery 2005;15:35-42.
Handlar om den tidiga uppstarten av titthålstekniken vid överviktsoperationerna på Island åren 2001-2003. Beskriver hur upplärningskurvan hos operations-teamet såg ut, och hur man lyckades forbättra behandlingskvaliteten samt reducera komplikationsfrekvensen de första två åren. Vårt arbete var med om att utveckla tekniken vid titthålskirurgin. Resultaten var i nivå med god internationell standard.