Räkna ut ditt BMI

bmi-kalkulator-1200x700.jpg

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på. Det vanligaste är BMI –Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Värde >25 definieras som övervikt, värde >30 som fetma.