Räkna ut ditt BMI

bmi-kalkulator-1200x700.jpg

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på. Det vanligaste är BMI –Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Normalintervallet är värde 18,5-25. Värde >25 definieras som övervikt, värde >30 som fetma.

Fyll i din längd och vikt och se vilket BMI du har.

cm
kg

Ditt BMI är

Undervikt (0 - 18,5)

Din BMI tyder på att du är underviktig. En hälsosam kroppsvikt är viktig för god hälsa, många är inte medvetna om att undervikt är negativt för hälsan. För vissa kan det vara svårt att gå upp i vikt. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare eller annan sjukvårdspersonal för råd och vägledning.

Normalvikt (18,5 - 25)

Din BMI visar att du är normalviktig. Överviktskirurgi är inte lämpligt för dig. Viktminskning rekommenderas inte heller, men en hälsosam kost och fysisk aktivitet är bra för att bibehålla god hälsa.

Övervikt (25 - 30)

Din BMI indikerar att du är överviktig. Din hälsorisk kan vara förhöjd, men det här är väldigt individuellt. BMI kan vara vilseledande om du har hög muskelmassa. För att bedöma din hälsorisk är det klokt att använda flera mått. Om du är kvinna och ditt midjemått är större än 88 cm, eller om du är en man och ditt midjemått är över 100 cm, har du ökad risk för livsstilssjukdomar som diabetes typ II, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att du inte ökar din vikt ytterligare, utan kanske försöker att minska den.
Om ditt BMI är högre än 27 är risken för fetmarelaterade hälsoproblem högre. Nya undersökningar visar att kvinnor med BMI 27,3 och män med BMI 27,8 har en ökad förekomst av högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdom.

Fetma (30 - 35)

Din BMI indikerar att du har en hälsoskadlig övervikt. Eftersom du har ett BMI över 30 har du ökad risk att få sjukdomar som diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar och belastningsskador. Med ett midjemått på över 88 cm för kvinnor och över 100 cm för män ökar risken ytterligare. Om din vikt är etablerad på denna nivå, du har försökt att gå ner i vikt flera gånger och du har följdproblem, kan överviktsskirurgi vara något för dig. Aleris kan erbjuda behandling i form av gastric sleeve och gastric bypass.

Allvarlig fetma (35 - 40)

Ditt BMI indikerar att du har svår fetma. Om du har ett BMI på 35-39,9 har du en signifikant ökad risk att få sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Kontakta din läkare. Överviktskirurgi kan vara lämpligt för dig. Aleris erbjuder behandling i form av operationerna gastric bypass och gastric sleeve. Kontakta oss idag för icke-bindande och gratis rådgivning om överviktskirurgi.

Mycket allvarlig fetma (40 - -1)

Ditt BMI indikerar att du har mycket svår fetma. Det finns en stor risk att du är eller kommer att bli sjuk på grund av din fetma. Du har en signifikant ökad risk för diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Det är också många som har psykiska problem kopplat till sin övervikt. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare.
Aleris kan erbjuda behandling i form av gastric bypass eller gastric sleeve. Operationen är en hjälp att ändra din livsstil och få en bestående, normalvikt. Kontakta oss idag för icke-bindande och gratis rådgivning om överviktsoperation.