Etablerad övervikt är svår att bli av med

obesitas-2-personer-1200x700.jpg

Övervikt medför en ökad risk för sjukdomar och en människa med fetma riskerar att leva ett 10-15 år kortare liv. I Sverige är över halva den vuxna befolkningen överviktig.

Vikt kan mätas som BMI

Det finns olika sätt att mäta vikt och övervikt på, det vanligaste är BMI – Body Mass Index. Formeln är kroppsvikten i kg delad med kroppslängden i meter i kvadrat (kg/m2). Med vår BMI-kalkulator kan du se hur du själv ligger till. 

  • Normalintervallet är ett värde mellan 18,5 och 25.
  • Värde över 25 definieras som övervikt.
  • Värde över 30 som fetma.
cm
kg

Ditt BMI är

Undervikt (0 - 18,5)

Din BMI tyder på att du är underviktig. En hälsosam kroppsvikt är viktig för god hälsa, många är inte medvetna om att undervikt är negativt för hälsan. För vissa kan det vara svårt att gå upp i vikt. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare eller annan sjukvårdspersonal för råd och vägledning.

Normalvikt (18,5 - 25)

Din BMI visar att du är normalviktig. Överviktskirurgi är inte lämpligt för dig. Viktminskning rekommenderas inte heller, men en hälsosam kost och fysisk aktivitet är bra för att bibehålla god hälsa.

Övervikt (25 - 30)

Din BMI indikerar att du är överviktig. Din hälsorisk kan vara förhöjd, men det här är väldigt individuellt. BMI kan vara vilseledande om du har hög muskelmassa. För att bedöma din hälsorisk är det klokt att använda flera mått. Om du är kvinna och ditt midjemått är större än 88 cm, eller om du är en man och ditt midjemått är över 100 cm, har du ökad risk för livsstilssjukdomar som diabetes typ II, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom. Det är viktigt att du inte ökar din vikt ytterligare, utan kanske försöker att minska den.
Om ditt BMI är högre än 27 är risken för fetmarelaterade hälsoproblem högre. Nya undersökningar visar att kvinnor med BMI 27,3 och män med BMI 27,8 har en ökad förekomst av högt blodtryck, diabetes och hjärtsjukdom.

Fetma (30 - 35)

Din BMI indikerar att du har en hälsoskadlig övervikt. Eftersom du har ett BMI över 30 har du ökad risk att få sjukdomar som diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar och belastningsskador. Med ett midjemått på över 88 cm för kvinnor och över 100 cm för män ökar risken ytterligare. Om din vikt är etablerad på denna nivå, du har försökt att gå ner i vikt flera gånger och du har följdproblem, kan överviktsskirurgi vara något för dig. Aleris kan erbjuda behandling i form av gastric sleeve och gastric bypass.

Allvarlig fetma (35 - 40)

Ditt BMI indikerar att du har svår fetma. Om du har ett BMI på 35-39,9 har du en signifikant ökad risk att få sjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Kontakta din läkare. Överviktskirurgi kan vara lämpligt för dig. Aleris erbjuder behandling i form av operationerna gastric bypass och gastric sleeve. Kontakta oss idag för icke-bindande och gratis rådgivning om överviktskirurgi.

Mycket allvarlig fetma (40 - -1)

Ditt BMI indikerar att du har mycket svår fetma. Det finns en stor risk att du är eller kommer att bli sjuk på grund av din fetma. Du har en signifikant ökad risk för diabetes typ II, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, sömnstörningar, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Det är också många som har psykiska problem kopplat till sin övervikt. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare.
Aleris kan erbjuda behandling i form av gastric bypass eller gastric sleeve. Operationen är en hjälp att ändra din livsstil och få en bestående, normalvikt. Kontakta oss idag för icke-bindande och gratis rådgivning om överviktsoperation.

Ett annat mått är midjeomfånget. Normalvärdet för män är under 94 cm och för kvinnor under 80 cm.

Övervikt innebär risker

Övervikt medför en ökad risk för sjukdomar redan vid BMI över 25. Dessa sjukdomar inkluderar hjärtkärlsjukdom och stroke, typ 2 diabetes, artros i lederna, sömnapnesyndrom samt ett flertal cancerformer. Detta sammantaget gör att en människa med fetma riskerar leva ett 10-15 år kortare liv. 

Den totala kostnaden för övervikt i världen har beräknats till ungefär 2 000 000 000 000 amerikanska dollar per år. En svårgreppad summa men det motsvarar totala kostnaden för rökning i världen per år, eller alla väpnade konflikter tillsammans.

Övervikt globalt följer länders ekonomiska utveckling, så fort ett land får det bättre avseende såväl tillgång på mat som bekvämligheter, så ökar problemen relaterade till fetma. I Sverige passerade vi 50 procentstrecket för övervikt i befolkningen redan år 2011.

Hos den enskilde individen spelar faktorer som ärftlighet, medicinering, rökstopp med mera in.

Skillnad på övervikt under utveckling och etablerad övervikt

För att förstå överviktsproblematik måste man skilja på fasen när övervikten är under utveckling, respektive när den är hormonellt etablerad i kroppen. Övervikt under utveckling kan man fortfarande påverka själv med kost och motion på sedvanligt sätt.

Etablerad övervikt är däremot ”immun” mot detta – kroppen försvarar sig med ett stort antal mekanismer. Exempel är ökade svälthormoner (ghreliner), minskade mättnadshormoner (leptiner) men även minskad förbränning i muskulatur och ökad aktivitet i hjärnans hunger- och belöningscentra.

Det typiska för människor med etablerad övervikt är att man går ner i vikt när man bantar, men omedelbart går upp igen när man slutar. Detta fenomen beror alltså inte på ”bristande karaktär” hos den överviktige – utan är en rent fysiologisk försvarsmekanism mot svält.