Skip to Content

Överviktsoperationer Gastric bypass och Gastric sleeve

Välj mellan Gastric bypass och Gastric sleeve

När du provat allt och ändå inte går ner i vikt kan en överviktsoperation vara en lösning. Aleris utför två olika operationsmetoder, Gastric bypass samt Gastric sleeve. Operationerna utförs genom så kallad titthålsoperation vilket innebär att du blir opererad inuti magen utan att kirurgen behöver öppna upp den. Kirurgen arbetar istället med titthålsinstrument genom små hål i magen.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsfaktorer och fallgropar

De allra flesta behåller viktnedgången efter en överviktsoperation. Men det kräver att man håller sig till rätt kost och vanor.

Läs mer >

Maten efter operation

Mat och vitaminer efter en gastric bypass eller gastric sleeve

En gastric bypass eller gastric sleeve operation hjälper dig att ta kontroll över ditt ätande. Du som patient behöver också vara mycket motiverad för att uppnå hållbara resultat och må bra.

Läs mer >

Aleris BariBuddy appen

Få stöd via vår app

Till din hjälp inför och efter din överviktsoperation finns appen BariBuddy. Appen fungerar som stöd för att hålla koll på det praktiska.

Mer om hjälpmedlet >


Back to top