Skip to Content

Överviktsoperation Gastric Bypass

Vid en gastric bypass operation blir en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen frånkopplad, ingenting tas bort. Kirurgen skapar en liten ficka av den ursprungliga magsäcken och kopplar resten av tunntarmen till den lilla magsäcksfickan.

NY-Gastric-540jpg.jpg

 

Viktnedgången är bestående 

En gastric bypass operation gör att man får en tidig och långvarig mättnadskänsla. Efter en gastric bypass kommer den mat man äter i princip helt osmält till tunntarmen och man tvingas äta små och regelbundna måltider.

Över 90% av de som opereras hos Aleris Obesitas går ned ca 80% av sin övervikt, vikten över BMI 25, efter 1-2 år. Det är väl dokumenterat att denna viktnedgång är bestående.

Minska fetmarelaterade sjukdomar och lev livet lättare

Viktnedgången bidrar till att fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes typ 2, högt blodtryck, höga blodfetter, hjärtkärlsjukdom, sömnapné, depression och ledvärk antingen reduceras eller försvinner helt.

Andra fetmarelaterade sjukdomar som reflux, polycystiskt ovariesyndrom, migrän, astma och inkontinens förbättras också hos de allra flesta som opereras med gastric bypass.

Många kan sluta med sina mediciner när vikten reduceras. Flera studier visar att livskvaliteten ökar efter en gastric bypass operation. Operationen medför också förändring i nerv- och hormonsystemen, vilket leder till att hungerkänslorna och tendensen att vilja äta för mycket reduceras.

Säkrare operationer

Gastric bypassmetoden har använts sedan 60-talet och sedan 90-talet med titthålsteknik. Genom att börja med titthålskirurgi minskade komplikationsrisken och gjorde den postoperativa läkningen betydligt lättare för patienten.

Vi på Aleris Obesitas har hela tiden strävat efter att göra magsäcksoperationerna säkrare. Vi har Sveriges kortaste genomsnittliga operationstid, vilket ger kortare sövningstid och snabbare mobilisering efteråt.  

Typ av kost efter operation

Vilken typ av mat man föredrar förändras ofta efter operationen, speciellt den första tiden. Detta beror på att tarmen måste anpassa sig till kaloritillförsel direkt till tarmslemhinnan. Toleransen för fett och socker reduceras och tarmen tar till sig mindre näring från maten.

Gastric bypassoperationen medför också förändring i nerv- och hormonsystemen, vilket leder till att hungerkänslorna och tendensen att vilja äta för mycket reduceras.

Läs mer om maten efter gastric bypass härEtt nybesök hos oss kostar 500 kr. Summan dras sedan av från operationskostnaden som är 77.000 kr. I priset ingår förberedelse inför operation, operationen, inklusive inneliggande vård, uppföljning under ett år efter operationen. Boka in dig på ett nybesök med läkarbedömning. Om du kommer till oss på remiss behöver du uppfylla regionens kriterier. När du får din remiss godkänd betalar du inte själv för operationen.


Carl-Magnus Brodén

Carl-Magnus Brodén

Medicinskt ansvarig gastroenterolog

Malmö

Joacim Öhrn

Joacim Öhrn

Kirurg, medicinsk ansvarig

Stockholm

Carsten Vilstrup

Carsten Vilstrup

Anestesichef

Malmö

Hjörtur Gislason

Hjörtur Gislason

Chefskirurg, medicinskt ansvarig

Malmö

Fredrik Hesselvik

Narkosläkare

Stockholm

Back to top