Skip to Content

Överviktsoperation Gastric BypassEtt nybesök hos oss kostar 500 kr. Summan dras sedan av från operationskostnaden som är 77.000 kr. I priset ingår förberedelse inför operation, operationen, inklusive inneliggande vård, uppföljning under ett år efter operationen. Boka in dig på ett nybesök med läkarbedömning. Om du kommer till oss på remiss behöver du uppfylla regionens kriterier. När du får din remiss godkänd betalar du inte själv för operationen.


Carl-Magnus Brodén

Medicinskt ansvarig gastroenterolog

Malmö

Joacim Öhrn

Kirurg, medicinsk ansvarig

Stockholm

Carsten Vilstrup

Anestesichef

Malmö

Hjörtur Gislason

Chefskirurg, medicinskt ansvarig

Malmö

Fredrik Hesselvik

Narkosläkare

Stockholm

Back to top