Skip to Content

Gastric Sleeve överviktsoperation

Gastric sleeve är ett kirurgiskt ingrepp som enbart omfattar magsäcken och innebär ingen kirurgi på tarmen. Vid överviktsoperationen avlägsnas 80% av magsäcken så att den resterande magsäcken får formen av ett rör eller en ärm – därav namnet ”sleeve”.

En smal rörformad del blir kvar

Den del av magsäcken som opereras bort tas ut ur bukhålan. Den smala, rörformade del som återstår ”häftas” tät med avancerade kirurgiska instrument.

Gastric-Sleeve.540.jpg

Gastric sleeve har en hormonell effekt som leder till att hungerkänslorna minskar. När den förminskade magsäcken fylls skapas det också ett tryck som ger tidig och relativt långvarig mättnadskänsla. Om du äter för stora mängder mat, eller om du äter för snabbt, blir du i värsta fall illamående och kan få kräkningar.

Metoden är icke reversibel, dvs den kan inte återställas, men uppfattas bland vissa som mer skonsam än gastric bypass. Detta beror på att man inte kopplar om tarmarna. Risken för komplikationer skiljer sig dock inte nämnvärt mellan operationsmetoderna.

Nya kostvanor är A och O

Efter en överviktsoperation följer de som är opererade med gastric sleeve och gastric bypass samma kostrutiner. Det finns dock studier som talar för att sleeveopererade inte är fullt lika känsliga för fett och socker.

Undersökningar pågår kring huruvida sleeveopererade inte ska behöva ta samma vitamin- och mineraltillskott som de som är opererade med gastric bypass, men i nuläget används samma tillskott till båda grupperna.

Läs mer om maten i samband med överviktsoperation

Ställ om ditt liv och bli av med 50-80% av övervikten

Efter en gastric sleeve kan man bli av med ca 50-80 % av övervikten efter 1-2 år men resultaten är mer osäkra än vid gastric bypass på längre sikt, efter fem år. Magvolymen kommer på sikt kunna öka något och det är troligt att man kan gå upp en del i vikt igen. Uppföljning och ändrad livsstil är därför mycket viktigt för ett bestående resultat.

Studier har visat att gastric sleeve bidrar till ökad livskvalitet. Hos de flesta kommer problem med överviktrelaterade följdsjukdomar att reduceras eller försvinna efter sleeveoperationen.

Gastric sleeve har blivit vanligare

Gastric sleeve börade utvecklas på 80-talet och var från början första steg i den större överviktsoperationen duodenal switch. Man gjorde först en gastric sleeveoperation och i ett senare skede en avancerad tarmomkoppling. 

Gastric sleeve började senare göras som egen magsäcksoperation med titthålskirurgi och har blivit alltmer vanligt förekommande i Sverige senaste fem åren. Nu utgör den cirka en fjärdedel av all överviktskirurgi.Ett nybesök hos oss kostar 500 kr. Summan dras sedan av från operationskostnaden som är 77.000 kr. I priset ingår förberedelse inför operation, operationen, inklusive inneliggande vård, uppföljning under ett år efter operationen. Boka in dig på ett nybesök med läkarbedömning. Om du kommer till oss på remiss behöver du uppfylla regionens kriterier. När du får din remiss godkänd betalar du inte själv för operationen.


Carl-Magnus Brodén

Carl-Magnus Brodén

Medicinskt ansvarig gastroenterolog

Malmö

Joacim Öhrn

Joacim Öhrn

Kirurg, medicinsk ansvarig

Stockholm

Carsten Vilstrup

Carsten Vilstrup

Anestesichef

Malmö

Hjörtur Gislason

Hjörtur Gislason

Chefskirurg, medicinskt ansvarig

Malmö

Fredrik Hesselvik

Narkosläkare

Stockholm

Back to top