Skip to Content

Läkarkonsultation inför din överviktsoperationCarl-Magnus Brodén

Medicinskt ansvarig gastroenterolog

Malmö

Joacim Öhrn

Kirurg, medicinsk ansvarig

Stockholm

Carsten Vilstrup

Anestesichef

Malmö

Hjörtur Gislason

Chefskirurg, medicinskt ansvarig

Malmö

Fredrik Hesselvik

Narkosläkare

Stockholm


Back to top