Mat och vitaminer efter en gastric bypass eller gastric sleeve

hallon-1200.jpg

En gastric bypass eller gastric sleeve operation hjälper dig att ta kontroll över ditt ätande. Du som patient behöver också vara mycket motiverad för att uppnå hållbara resultat och må bra.

Många små måltider per dag

Målet är att äta 5-6 små måltider per dag, äta långsamt och tugga väl. För att få detta att fungera krävs att du är motiverad och lägger tid och energi på att få till rutinerna, därefter blir det en vana och då går det enkelt.

En del patienter är oroliga över om de kommer att kunna njuta av maten efter sin överviktsoperation – och det kan du, men på ett annat sätt än innan.

Så här upplever Pia maten efter operationen

Pia Söderberg som är gastric sleeve-opererad hos oss hur hon upplever maten:

”Vad gäller maten så är jag noga med att äta sex gånger om dagen och jag äter allt, men inte alltid. Det är en så härlig känsla att äta idag, det tar stopp och jag känner mig nöjd. Att känna mättnad är på allvar en känsla som jag aldrig tidigare upplevt. Mina tidigare gigantiska portioner till trots så fanns det alltid plats till lite till! Jag känner mig äntligen normal när det gäller mitt ätande. Min sleeve är ett fantastiskt verktyg här. Däremot stoppar inte sleeven mig att småäta och stoppa i mig onyttigheter. Det får jag jobba med själv trots operationen och det är något man måste tänka på innan man väljer att operera sig”.

Besök hos dietist

När du kommer på ditt första besök till oss går våra dietister igenom vad som förväntas av dig, och ger dig vägledning i hur den första tiden efter operationen kommer att se ut. Du får med dig informationsmaterial hem, och du träffar en av våra dietister även vid utskrivningen från kliniken för att repetera råden.

Du träffar också dietist tre månader efter din operation i grupp tillsammans med de som är opererade samma dag som du. Därefter kan du kontakta oss vid behov hela det första året. 

Vitaminrekommendationer för överviktsopererade

Scandinavian obesity surgery registry (SOREG) har utformat nationella riktlinjer avseende vilka vitaminer och mineraler man behöver supplementera som överviktsopererad. Inget sådant underlag har funnits tidigare – utan varje klinik har själv utformat sina rekommendationer.

Riktlinjerna baseras på sammanställd forskning utifrån det underlag som finns idag avseende både patienter som är gastric bypass- och gastric sleeveopererade.

I och med detta har Aleris Obesitas beslutat sig för att anta dessa riktlinjer som vår förstahandsrekommendation, vilket innebär förändrade rekommendationer för ER – våra patienter.

Rekommendationerna är numera SAMMA oavsett om du gjort en gastric bypass eller gastric sleeve:

  • Baricol Complete, 2 dospåsar pulver, 2 brustabletter, 3 tuggtabletter eller 5 sväljtabletter per dag  – kan du beställa här

eller

  • Multivitamin Kvinna (med minst 400 mikrogram folsyra) 1 gång per dag
  • Kalcipos-d-forte (Kalcium och D-vitamin) 2 gånger per dag
  • Behepan (B12) 1 gång per dag
  • Niferex (järn) 1 gång per dag (Obs! Endast menstruerande kvinnor).

Livslång behandling oavsett om du tar Baricol eller övriga.

Jag är opererad, hur gör jag för att få recept på vitaminerna?
Baricol beställer du själv. Om du vill fortsätta med vitaminer på recept och är opererade för mindre än ett år sedan – maila oss så ordnar vi recept till dig. Om du är opererad för mer än ett år sedan – kontakta din vårdcentral angående recept (om du inte har köpt vårt uppföljningspaket).

Vad händer om jag är överviktsopererad och inte tar mina vitaminer?
Ingenting, inledningsvis. Många patienter tycker att de mår bättre, och äter bättre än någonsin och anser sig därför inte behöva tillskott. Problemet med detta är att vitaminbrister och framförallt bristsymtom tar tid att utveckla är och väldigt diffusa.

Vitaminbrist på lång sikt ger konsekvenser som benskörhet, blodbrist och nervpåverkan för att nämna några exempel – och då är det försent! Du som är överviktsopererad SKA ta tillskott livet ut!

Här kan du läsa SOREG:s rekommendationer i sin helhet.