Mats Petersson

mats-petersson-1200x700.jpg

I december 2013 vägde jag 190 kg och hade BMI 54,3. Idag efter gastric sleeveoperationen ligger min vikt på 100 kg och jag känner att jag fått ett helt nytt liv!

14 oktober, 2016

Jag hade en mycket svår IBS (Irritable Bowel Syndrome) med dagliga buksmärtor som gjorde livet mycket begränsat. Detta ledde till att jag blev utförsäkrad efter en långtidssjukskrivning. Att gå i trappor och backar tog emot. På nätterna sov jag dåligt på grund av att jag snarkade så mycket.

I april 2014 opererades jag med en gastric sleeve, jag la om mina kostvanor och började träna på gym. IBS-besvären är helt borta och jag är nu tillbaka i arbetslivet och har fast anställning som datorlärare och jobbcoach. Jag är inte rädd att hitta på saker längre och det har blivit roligare att äta mat nu. Jag orkar mer och snarkar inte längre.

Livet som opererad har på alla sätt blivit ett nytt liv: Jag har fått ett annat självförtroende –jag går inte runt och gömmer mig i stora kläder längre!

/Mats Petersson, 37 år