Nya vitaminrekommendationer för överviktsopererade

Scandinavian obesity surgery registry (SOREG) har utformat nationella riktlinjer avseende vilka vitaminer och mineraler man behöver supplementera som överviktsopererad.

19 april, 2017

Inget sådant underlag har funnits tidigare – utan varje klinik har själv utformat sina rekommendationer. Riktlinjerna baseras på sammanställd forskning utifrån det underlag som finns idag avseende både patienter som är gastric bypass- och gastric sleeveopererade.

I och med detta har Aleris Obesitas beslutat sig för att anta dessa riktlinjer som vår förstahands rekommendation, vilket innebär förändrade rekommendationen för ER – våra patienter.

Rekommendationerna är numera samma oavsett om du gjort en gastric bypass eller gastric sleeve:

  • Baricol Complete 3 tuggtabletter eller 2 brustabletter per dag
  • Multivitamin Kvinna (med minst 400 mikrogram folsyra) 1 gång per dag
  • Kalcipos-d-forte (Kalcium och D-vitamin) 2 gånger per dag
  • Behepan (B12) 1 gång per dag
  • Niferex (järn) 1 gång per dag (Obs! endast menstruerande kvinnor). Livslång behandling oavsett om du tar Baricol eller övriga.

Jag är opererad, hur gör jag för att få recept på vitaminerna?

Baricol beställer du själv. Om du vill fortsätta med vitaminer på recept och är opererade för mindre än ett år sedan – maila oss så ordnar vi recept till dig. Om du är opererad för mer än ett år sedan – kontakta din vårdcentral angående recept (om du inte har köpt vårt uppföljningspaket).

Vad händer om jag är överviktsopererad och inte tar mina vitaminer?

Ingenting, inledningsvis. Många patienter tycker att de mår bättre, och äter bättre än någonsin och anser sig därför inte behöva tillskott. Problemet med detta är att vitaminbrister och framförallt bristsymtom tar tid att utveckla är och väldigt diffusa. Vitaminbrist på lång sikt ger konsekvenser som benskörhet, blodbrist och nervpåverkan för att nämna några exempel – och då är det för sent! Du som är överviktsopererad SKA ta tillskott livet ut!

Här kan du läsa SOREG:s rekommendationer i sin helhet