Nya vitaminrekommendationer för överviktsopererade

Scandinavian obesity surgery registry (SOREG) har utformat nationella riktlinjer avseende vilka vitaminer och mineraler man behöver supplementera som överviktsopererad.