Skip to Content

Joacim Öhrn

Kirurg, medicinsk ansvarig

Medicinskt ansvarig kirurg Leg läkare: 1998, Specialist i kirurgi: 2007 Öppen obesitaskirurgi i Gävle sedan 2003. Ansvarig för uppstart av laparoskopisk obesitaskirurgi (fetmakirurgi) 2007 i Gävle och därefter ansvarig för hela obesitaskirurgiverksamheten i Gävleborg fram till 2012. Tillika överläkare övre gastroteamet fram till 2012. Verksamhetschef Operationscentrum Aleris Specialistvård Bollnäs sjukhus 2012-2014. Laparoskopisk obesitaskirurgi Aleris Specialistvård Motala 2012-2016. Laparoskopisk obesitaskirurgi och tillika överläkare övre gastroteamet Gävle sjukhus fr o m 2014 och pågående. Opererat/assisterat över 1200 obesitasoperationer.
Medicinskt ansvarig överviktskirurg, Aleris Obesitas Stockholm, sedan september 2016 - pågående.

Joacim Öhrn

Joacim Öhrn


Back to top